English | فارسی
820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)
جزئیات محصول
820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)

2-Acetylnaphthalene for synthesis
 2- استیل نفتالین 

820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)

820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)
2-Acetylnaphthalene - مرک آلمان - 2- استیل نفتالین
820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)

820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)
2-Acetylnaphthalene - مرک آلمان - 2- استیل نفتالین
820006 (2-Acetylnaphthalene for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »