English | فارسی
109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)
جزئیات محصول
109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)

mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology
ام تی اس بی - براث

109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)

109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)
mTSB-Broth - مرک آلمان - ام تی اس بی - براث
109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)

109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)
mTSB-Broth - مرک آلمان - ام تی اس بی - براث
109205 (mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »