English | فارسی
818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)
جزئیات محصول
818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)

7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis
7-7-8-8-تتراسیانو کوئینون دی متان

818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)

818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)
Tetracyanoquinonedimethane - مرک آلمان - 7-7-8-8-تتراسیانو کوئینون دی متان
818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)

818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)
Tetracyanoquinonedimethane - مرک آلمان - 7-7-8-8-تتراسیانو کوئینون دی متان
818973 (7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »