English | فارسی
816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)
جزئیات محصول
816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)

(S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis
 لیزین مونو هیدرو کلراید

816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)

816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)
S)-(+)-Lysine monohydrochloride) - مرک آلمان - لیزین مونو هیدرو کلراید
816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)

816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)
S)-(+)-Lysine monohydrochloride) - مرک آلمان - لیزین مونو هیدرو کلراید
816018 ((S)-(+)-Lysine monohydrochloride for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »