English | فارسی
800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)
جزئیات محصول
800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)

Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis
متیل -4- پیریدیل کتون

800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)

800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)
Methyl 4-pyridyl ketone - مرک آلمان - متیل -4- پیریدیل کتون
800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)

800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)
Methyl 4-pyridyl ketone - مرک آلمان - متیل -4- پیریدیل کتون
800156 (Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »