English | فارسی
111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)
جزئیات محصول
111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)

3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry
3-4-5- دی متیل -2- تیازولیل -2-5- دی فنیل -2 اچ- تترا زولیوم برومید

111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)

111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry) - مرک آلمان - 3-4-5- دی متیل -2- تیازولیل -2-5- دی فنیل -2 اچ- تترا زولیوم برومید
111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)

111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry) - مرک آلمان - 3-4-5- دی متیل -2- تیازولیل -2-5- دی فنیل -2 اچ- تترا زولیوم برومید
111714 (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »