English | فارسی
820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)
جزئیات محصول
820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)

1-Chloronaphthalene for synthesis
1-کلرو نفتالین

820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)

820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)
1-Chloronaphthalene - مرک آلمان - 1-کلرو نفتالین
820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)

820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)
1-Chloronaphthalene - مرک آلمان - 1-کلرو نفتالین
820315 (1-Chloronaphthalene for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »