English | فارسی
841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)
جزئیات محصول
841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)

2-Fluoroanisole for synthesis
 2-فلورو آنیزول

841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)

841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)
2-Fluoroanisole - مرک آلمان - 2-فلورو آنیزول
841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)

841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)
2-Fluoroanisole - مرک آلمان - 2-فلورو آنیزول
841162 (2-Fluoroanisole for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »