English | فارسی
822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)
جزئیات محصول
822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)

1 H-Benzotriazole for synthesis
اچ - بنزو تری آزول

822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)

822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)
(1 H-Benzotriazole) - مرک آلمان - اچ - بنزو تری آزول
822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)

822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)
(1 H-Benzotriazole) - مرک آلمان - اچ - بنزو تری آزول
822315 (1 H-Benzotriazole for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »