English | فارسی
820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
جزئیات محصول
820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

2-Hydroxybenzonitrile for synthesis
2- هیدروکسی بنزو نیتریل

820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
2-Hydroxybenzonitrile - مرک آلمان - 2- هیدروکسی بنزو نیتریل
820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
2-Hydroxybenzonitrile - مرک آلمان - 2- هیدروکسی بنزو نیتریل
820659 (2-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »