English | فارسی
818505 (5-Fluorouracil for synthesis)
جزئیات محصول
818505 (5-Fluorouracil for synthesis)

5-Fluorouracil for synthesis
5- فلورو اوراسیل

818505 (5-Fluorouracil for synthesis)

818505 (5-Fluorouracil for synthesis)
5-Fluorouracil - مرک آلمان - 5- فلورو اوراسیل
818505 (5-Fluorouracil for synthesis)

818505 (5-Fluorouracil for synthesis)
5-Fluorouracil - مرک آلمان - 5- فلورو اوراسیل
818505 (5-Fluorouracil for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »