English | فارسی
814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
جزئیات محصول
814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

4-Hydroxybenzonitrile for synthesis
4- هیدروکسی بنزو نیتریل

814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
4-Hydroxybenzonitrile - مرک آلمان - 4- هیدروکسی بنزو نیتریل
814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)
4-Hydroxybenzonitrile - مرک آلمان - 4- هیدروکسی بنزو نیتریل
814579 (4-Hydroxybenzonitrile for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »