English | فارسی
802612 (3-Chloroaniline for synthesis)
جزئیات محصول
802612 (3-Chloroaniline for synthesis)

3-Chloroaniline for synthesis
3 - کلرو آنیلین

802612 (3-Chloroaniline for synthesis)

802612 (3-Chloroaniline for synthesis)
3-Chloroaniline - مرک آلمان - 3 - کلرو آنیلین
802612 (3-Chloroaniline for synthesis)

802612 (3-Chloroaniline for synthesis)
3-Chloroaniline - مرک آلمان - 3 - کلرو آنیلین
802612 (3-Chloroaniline for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »