English | فارسی
101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)
جزئیات محصول
101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)

Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width
آلومینیوم

101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)

101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)
Aluminium foil - مرک آلمان - آلومینیوم
101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)

101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)
Aluminium foil - مرک آلمان - آلومینیوم
101057 (Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »