English | فارسی
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)
جزئیات محصول
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)

4-Bromobenzoyl chloride for synthesis

820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)

820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)

820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)
820185 (4-Bromobenzoyl chloride for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »