English | فارسی
804554 (1-Bromoheptane for synthesis)
جزئیات محصول
804554 (1-Bromoheptane for synthesis)
1-Bromoheptane for synthesis
برومو هپتان

804554 (1-Bromoheptane for synthesis)

804554 (1-Bromoheptane for synthesis)
Bromoheptane - مرک المان - برومو هپتان
804554 (1-Bromoheptane for synthesis)

804554 (1-Bromoheptane for synthesis)
Bromoheptane - مرک المان - برومو هپتان
804554 (1-Bromoheptane for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »