English | فارسی
814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)
جزئیات محصول
814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)

7-Bromoheptanonitrile for synthesis
 7- برومو هپتانو نیتریل

814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)

814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)
7-Bromoheptanonitrile - مرک آلمان - 7- برومو هپتانو نیتریل
814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)

814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)
7-Bromoheptanonitrile - مرک آلمان - 7- برومو هپتانو نیتریل
814668 (7-Bromoheptanonitrile for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »